Preinscripció i matrícula curs 20 - 21

Escola Sagrada Família

Escola Sagrada Família

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 20-21

DATES DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 

Preinscripció i matriculació
Curs 2020-2021 
Calendari de preinscripció i matriculació

Educació infantil, primària i secundària obligatòria

 • Publicació de l’oferta inicial 8 de maig
 • Presentació de les sol·licituds Del 13 al 22 de maig
 • Publicació de les llistes amb el barem 29 de maig
 • Reclamacions Del 2 al 5 de juny
 • Resolució reclamacions 8 de juny (fins les 15h)
 • Sorteig 9 de juny
 • Publicació de llistes ordenades definitives 11 de juny
 • Publicació de les llistes d’assignació i llista d’espera 7 de juliol
 • Període de matriculació ( P3 fins a 4t d’ESO) Del 13 al 17 de juliol
 • Per qualsevol dubte, contacteu amb la secretaria del centre:

Tel. 93.439.48.00
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Coneix el nostre projecte educatiu
Com que no es poden fer visites guiades als centres, us recomanem descobriu com posem en pràctica el nostre projecte educatiu a través dels diferents apartats del nostre web:
www.csfamilia.com

Som escola participativa
També podeu consultar el següent document amb enllaços interessants de cada membre de la nostra comunitat educativa:

be u

DOCUMENTACIÓ OFICIAL NECESSÀRIA PER FER LA PRE-INSCRIPCIÓ

S'ha de presentar en tots els casos.

Documentació necessària

 • Imprès de sol·licitud: El teniu disponible a la secretaria del centre o el podreu descarregar aquí

Documentació identificativa

Descarregueu els següents documents necessaris per la preinscripció: Full de caràcter propi i Full informatiu sobre la documentació necessària

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen els següents:
 1. Criteris generals
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts
   • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
   • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts
   • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.
 2. Criteris complementaris
  • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts
  • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.
 3. Criteris específics de prioritat
  • Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
  • En l'ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment. Per ampliar la informació podeu consultar aquí.
Zona d’influència del nostre centre
Zona d’influència del nostre centre

© 2020 Escola Sagrada Família