Valors

Prenem com a referència per a la nostra acció educativa els valors humans, socials i cristians del nostre ideari. La nostra tasca docent es fonamenta en l’atenció a la persona i en un compromís pel treball, l’esforç i la superació cap a la recerca de l’excel·lència i una millora contínua.