Servei d’Orientació Psicopedagògic

  • Format per psicòlegs i psicopedagogs amb l’ objectiu de col·laborar amb la direcció del centre, professors, alumnes i pares en el coneixement de l'alumne, en la prevenció i resolució de problemes escolars, i en l’orientació acadèmico-professional.