Science Bits

Projecte reconegut pel Departament d’Ensenyament:  Science Bits és un recull de lliçons de ciència multimèdia dissenyats per enriquir les classes de ciències. 
És un nou recurs didàctic de ciències dissenyat per fomentar la pràctica educativa mitjançant un model constructivista i basat en les competències bàsiques, i per obtenir els millors resultats en l'ús de les TIC a l'aula.

   

Premi Science Bits