Projectes ERASMUS +

En aquest espai trobareu informació sobre els dos projectes Erasmus + KA2 que s’estan duent a terme a la nostra escola. Podreu fer un seguiment de la seva evolució a través dels links inclosos a cada apartat.

“Entrepreneur & Volunteer Citizens”

Es tracta d’un projecte d’emprenedoria social en el qual participen alumnes de primària i secundària, sent aquests darrers el grup prioritari i a través del qual es desenvoluparan les seves competències comunicatives i d’iniciativa personal i voluntariat.

La nostra escola és la coordinadora del projecte i compartirà l’experiència amb Macedònia, Itàlia, Polònia i Turquia. Podeu conèixer aquests centres educatius clicant als links de les seves pàgines Webs:

- Gjorche Petrov (Macedònia): https://gorcepetrov.mk/english/

- Instituto Comprensivo Pasquale Mattej (Itàlia): http://www.icmattej.it/

- Ovaören Ortaokulu (Turquia): http://ovaorenortaokulu.meb.k12.tr/

- Zespól Placówek Oswiatowych w Boronowie (Polònia): https://www.zpo-boronow.hg.pl

Durant els dos anys de durada del projecte, mestres i alumnes del nostre centre tindran l’oportunitat de viatjar als països col·laboradors, compartir les pràctiques realitzades, conèixer altres tradicions i cultures i millorar les seves habilitats comunicatives en llengua anglesa.

 

“Partnership for bilingual citizenship education”

Col·laborem també en un altre Erasmus+ KA2, “Partnership for bilingual citizenship education”, amb Polònia i Itàlia, en el qual els alumnes de primària i secundària participaran en activitats i pràctiques educatives pel desenvolupament social, cultural i personal. Amb la realització de les diferents activitats i mobilitats als països participants es fomentarà l’aprenentatge per conviure en societats multiculturals, globals i interconnectades.

Aquest projecte, de dos anys de durada, permetrà també al professorat rebre formacions relacionades amb l’aprenentatge i l’ensenyament de la llengua anglesa, ampliar recursos i compartir bones pràctiques de la metodologia AICLE.

Per conèixer més informació sobre les escoles participants podeu visitar les seves pàgines Webs:

            - Smart School (Zamosc, Polònia): http://www.smartschool.edu.pl/zamosc/

            - Ottavo Circolo (Piacenza, Itàlia): http://dom.cat/1fnf

I per estar informats del dia a dia dels projectes Erasmus + us convidem a seguir el nostre Twitter @Safa_Erasmus