Projecte Educatiu

Un projecte educatiu internacional, innovador i de qualitat

  • Preparem els nostres alumnes perquè puguin assolir l’excel·lència en el seu desenvolupament humà i intel·lectual. Els donem  les eines necessàries per entendre el món on viuen i siguin capaços d’intervenir-hi de forma activa i crítica.

  • Ajudem als nostres alumnes a desenvolupar les seves capacitats intel·lectuals, físiques, afectives i socials amb una metodologia activa,  flexible i constructiva que s’adapta a les necessitats concretes de cada nen/a, i que incorpora les innovacions pedagògiques i els avenços tecnològics més adequats.

  • Eduquem des d’una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món, amb la participació en projectes solidaris.

  • Treballem estretament amb les nostres famílies per una educació integral que faci dels nostres alumnes persones autònomes, responsables i felices.