Què ha passat a P5? Els cavallers i princeses i els dracs ja saben llegir i escriure.

Durant aquestes setmanes, a e-SAFA project observen els elements de la classe, els fotografien amb l’iPad i escriuen el que hi ha a cada imatge: la nostra mascota, juguines, material d’aula…  Ja tenen tots els objectes de la classe registrats!