La nostra missió

Oferim un model educatiu inspirat en els valors vicencians segons el caràcter propi del nostre fundador Sant Vicenç de Paül, i de Santa Lluïsa de Marillac, proporcionant als nostres alumnes una formació integral que afavoreix la seva autonomia, el seu sentit crític i el seu compromís social.