Intercanvis Internacionals

Cada curs acollim estudiants europeus durant uns dies reforçant vincles amb els nostres alumnes i establint ponts de relació, d’enriquiment personal i acadèmic i de respecte per altres cultures i llengües.

Schuldorf Bergstrasse Schule: escola alemanya que ens visita cada curs per viure amb nosaltres la bonica tradició de Sant Jordi.