INSCRIPCIONS NOUS ALUMNES CURS 2019-20

Coneix el nostre projecte educatiu

Us convidem a conèixer el nostre Projecte Educatiu i les nostres instal.lacions. Per a reservar la vostra visita guiada personalitzada i poder atendre millor les vostres qüestions i sol.licituds, us, agrairíem que ens truqueu al: 93.439.48.00, o si ho preferiu, escriviu-nos a: direccio@csfamilia.com 

Dates pre-inscripció curs 2019-20

Educació Infantil, primària i secundària

Del 29/03 al 09/04

 

Si voleu conèixer el nostre centre trieu l’opció que preferiu:

 

DOCUMENTACIÓ OFICIAL NECESSÀRIA PER FER LA PRE-INSCRIPCIÓ

Documentació necessària:

 • Imprès de sol·licitud: El teniu disponible a la secretaria del centre o el podreu descarregar del següent link:

Imprès de sol.licitud  

Descarregueu els següents documents necessaris per la preinscripció:

Full de caràcter propi

Full informatiu sobre la documentació necessària

 

Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els casos)

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. 

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen els següents:

 1. Criteris generals
 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
  • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

2.Criteris complementaris

 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
 • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

3.Criteris específics de prioritat

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.

En l'ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment.Per ampliar la informació podeu consultar:

http://y4zo.qr.ai/

Zona d’influència del nostre centre