Iniciem els projectes Erasmus + KA2: “Partnership for Bilingual Citizenship Education” i  “Entrepreneur & Volunteer Citizens”.

Durant els mesos de novembre i desembre s’han dut a terme els primers transnational meetings dels dos projectes Erasmus+ en els quals participa l’escola: “Partnership for Bilingual Citizenship Education” i “ Entrepreneur & Volunteer Citizens”.

A finals de novembre, mestres de la nostra escola van viatjar a Zamosc, Polònia, on es van reunir amb els coordinadors polonesos i els partners italians. El meeting, realitzat a la Smart School, va permetre intercanviar experiències pedagògiques entre els participants i es van acordar els objectius del projecte “Partnership for Bilingual Citizenship Education” que es durà a terme durant el segon trimestre. 

Els dies 11, 12 i 13 de desembre, la nostra escola, com a coordinadora del projecte Erasmus +   “Entrepreneur & Volunteer Citizens”, va acollir els mestres col·laboradors d’Itàlia, Polònia, Macedònia i Turquia. Com a part del projecte, que s’iniciarà al gener i tindrà una durada de dos anys, els alumnes aprendran sobre la cultura i patrimoni històric d’aquests països i desenvoluparan les seves habilitats comunicatives, d’emprenedoria social i d’iniciativa personal.  

Engeguem així els projectes Erasmus+ KA2 amb l’objectiu de millorar l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i promoure la diversitat lingüística de la UE i la sensibilització intercultural dels nostres alumnes.