El projecte Erasmus+ “Keeping the legacy alive: Empowering professionals to inspire children through the enrichment of the curriculum” segueix evolucionant.

El projecte que s’imparteix a 3r i 4t de primària ha tingut la seva tercera reunió fa algunes setmanes a Atenes. 

Des del passat 6 fins el 12 d’abril, la nostra directora, Sra. Núria Vila, i algunes mestres de la nostra escola de les diferents etapes educatives han viatjat a Grècia per continuar aprenent i organitzant aquest projecte europeu. Conjuntament amb mestres de Milan, Itàlia; Londres, Anglaterra i Atenes, Grècia han compartit pràctiques d’ensenyament i han continuat conduint aquest projecte multidisciplinari que connecta els quatre països amb un tema comú, les olimpíades.

Les reunions han ajudat als nostres mestres a conèixer millor els mestres dels altres països, comprendre la seva cultura, els seus estudiants i el seu sistema educatiu, així com també els ha ajudat a organitzar les futures activitats comunes que connectaran els alumnes. Aquestes connexions i activitats comunes creen, en l’alumne, la necessitat de descobrir la seva pròpia cultura i arquitectura importants de la seva ciutat, compartir el seu coneixement amb estudiants internacionals -construint relacions- i comprendre la ciutat, la cultura, l’horari diari i el sistema escolar d’altres infants.

Les mestres han pogut veure diferents tècniques d’ensenyament i aprenentatge, han millorat el seu coneixement de l’escola, augmentant els seus mètodes d’ensenyament i enriquint les seves classes, i per tant, el seu currículum. Mitjançant la observació i el compartir les experiències, problemes i dificultats dels mestres dels altres països, els mestres han pogut augmentar el seu coneixement, creant una experiència professional millor, on es resolen els problemes i sense sentir-se derrotat, que fa que millorin la seva experiència docent i els seus mètodes d’ensenyament.

Educant-nos contínuament mitjançant la observació i l’intercanvi amb professionals educatius, continuem posant l’infant al centre del seu aprenentatge, proveint-li amb oportunitats d’ensenyament innovadores que seran significants pel seu procés d’aprenentatge. Tenint la ocasió de continuar aquesta educació profesional amb els diferents projectes Erasmus+ ha sigut una oportunitat d’aprenentatge increïble. Volem agrair la unió europea per proveir-nos amb aquestes experiències que milloren la nostra pràctica docent.