Educació Secundària

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (de 12 a 16 anys)

La finalitat d’aquesta etapa és aconseguir que els nois i noies siguin persones competents, és a dir, que adquireixin les eines necessàries per entendre el món i siguin capaços d’intervenir de forma activa i crítica en la nostra societat.

Creiem en una metodologia participativa i creativa en què cada alumne/a és l’autèntic protagonista del seu aprenentatge.

Promovem l’adquisició d’hàbits de treball i tècniques d’estudi que afavoreixen la constància, l’esforç i la disciplina.

Les estratègies que utilitzem per acompanyar els nostres alumnes en aquesta tercera etapa escolar són:

  • El trilingüisme: cada matèria té assignada una llengua vehicular (Anglès, Català o Castellà). A més, els alumnes poden estudiar una segona llengua estrangera (Alemany o Francès).
  • Treballar les capacitats, competències i intel•ligències múltiples.
  • Programacions multidisciplinàries i lligades a la realitat social.

                   Projectes d’Emprenedoria totalment en anglès

  • Experimentació directa en grups desdoblats.

                     Pràctiques de Laboratori en anglès  

  • Treball cooperatiu, en parelles, en equip o individual.

                    Projecte Aprenentatge-Servei amb la col·laboració d’entitats del barri

  • Acció tutorial contínua i individualitzada.

                     El paper del tutor/a en aquesta etapa és fonamental per aportar-los una 

                     orientació adient que permeti desenvolupar tot el potencial que porten i

                     escollir el camí de cara a estudis posteriors.

  • Utilització de les TIC: Intranet pròpia i Aules equipades amb PDIs.
  • Organització de sortides, convivències i treballs de síntesi amb una programació didàctica.
  • Participació en diferents programes internacionals que permeten als nostres alumnes gaudir d’experiències que potencien l’intercanvi cultural, treballar les assignatures de forma transversal i posar en pràctica les llengües anglesa, francesa i alemanya.

                           Projecte eTwinning en anglès i reconegut per la Unió Europea