Anglès, Francès i Alemany

  • PILE

    Pla d’Impuls a les Llengües Estrangeres és un pla impulsat i reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat:

 La nostra escola és un dels 170 centres que han aconseguit l’aprovació i el reconeixement del seu projecte lingüístic plurilingüe coherent, amb el compromís de desenvolupar-lo al llarg de dos cursos escolars i de consolidar en el projecte de centre els beneficis organitzatius i metodològics obtinguts.

Francès i Alemany

A l’etapa de Secundària els nostres alumnes tenen l’opció d’estudiar una segona llengua estrangera que complementarà el seu domini dels idiomes i els facilitarà més oportunitats en el seu futur professional.