AMPA

L'AMPA, Associació de Mares i Pares, es va crear a principis de l'any escolar 1976-1977. Durant tots aquests anys els pares han estat participant activament en la vida escolar dels seus fills, ja que consideren que aquesta participació és molt rellevant per la seva educació.

Per potenciar aquesta relació entre famílies i escola, i també la dels diferents estaments que integren la Comunitat Educativa, s’organitza, conjuntament amb l’AMPA, la realització periòdica de xerrades, tallers, jornades de convivències entre família-escola, amb diferents activitats d’acord amb un centre d’interès programat, com ara la celebració de Nadal, el dia de l’esport, la setmana cultural i solidària, la graduació dels alumnes de 4t d’ESO, etc.

E-mail: ampa@csfamilia.com